A projektrőlA Gemernation társasjáték egy szabadalmaztatott, a nem formális oktatást képviselő didaktikai segédeszköz, amely az alap- és középiskolák számára készült. A szabadidőközpontok és a szélesebb közönség számára is megfelelő társasjáték.

Szórakoztató módszerrel mutatja be Gömör Kis-Hont megyét, és teszi közelivé történelmi, kulturális és természeti örökségének gazdagságát.

A játék a népszerű Monopoly társasjáték mintájára jött létre, ahol a játékosok „felvásárolják“ és felfedezik az egyes történelmi/kulturális műemlékeket, a Gömör Kis-Hont megye jelentős várait, templomait, bástyáit, természeti jelenségeit, a nemzeti parkokat, barlangokat, stratégiai ipari övezeteket. Egyúttal a tudásalapú kérdések alapján, amelyek szintén a játék részét képezik, a játékosok többet megtudhatnak a nemzetiségekről, szokásokról és látnivalókról saját régiójukban. Íly módon a játékosok szórakoztató és játékos formában ismerhetik meg közelebbről a régiót, amelyben élnek.

Gömör Kis-Hont megyét történelmi, kulturális és természeti gazdagság jellemzi. Népszerűsége viszont nincs olyan szintre helyezve, mint amilyet megérdemelne. Ezért jött létre egy olyan társasjáték létrehozásának a gondolata, amely a régió népszerűsítését szolgálná. Az ötletgazda JUDr. Monika Vaškovičová, a Gömör régió fejlődési ügynökség igazgatója Hnústyán. Az ötlet megvalósításához fokozatosan kapcsolódtak be a környékbeli fiatalok, akik szintén szeretnének hozzájárulni a régió fellendítéséhez. A játék lényege, hogy az információk nem hagyományos módon való átadásával mutassa be a régió szépségeit minél szélesebb kör számára. Szórakoztató és játékos módon adja át a történelmi, kulturális és természeti ismereteket a jelenbe áthelyezve, és teszi közelivé az információkat, amelyekről sokan eddig nem is hallottak, illetve csak minimális ismeretekkel rendelkeztek. A cél nem az oktatás, hanem a szabadidő hasznos eltöltése, mely során kibővül ismeretünk saját megyénkről. Régiónk szélesebb körű ismerete hozzájárul az egyén önismeretéhez és saját környezetének színvonalasabb megismeréséhez, egyúttal pedig a környék népszerűbbé tételéhez és a turizmus, valamint idegenforgalom fellendítéséhez. A projekt célja kihasználni a lehetőséget a környék helyzetének javulásához, és hozzájárulni fejlődéséhez. Egy olyan térségről van szó, amely sok lehetőséget kínál, csak megfelelő módon kell bemutatni ezeket. Ezért döntöttünk a társasjáték mellett, ami valami új, szórakoztató elem, amellyel megismerhetjük saját régiónkat.

A projekt elsődleges célja az volt - amely az Orange Alapítványnak köszönhetően valósult meg, - hogy megalakuljanak a feltételek a fiatalok találkozóihoz, szakmai előadások kerüljenek megrendezésre, és elkészüljön a játék első tervrajza. A projekt folyamatosan vált ismertté szélesebb körben, ennek köszönhetően kapott támogatást a British Council szervezettől is, ahol a tervezet nagy érdeklődést keltett a skót fiatalok körében, így aztán el is látogattak egy csereprogram keretén belül Szlovákiába. Ennek az alapítványnak is köszönhetően sikerült kinyomtatni a játék két különböző verzióját, amelyek ezekután a régió iskoláiban lettek letesztelve. Hasonló sikerekkel jártunk a Szlovák Köztársaság kormányhivatalánál, anyagi támogatásuknak köszönhetően elkészült a végleges grafikai forma, a játék nyomtatott verziója, a propagációs anyagok nyomtatása, a weboldal kialakítása, és az olimpiászok szervezése a régió iskoláiban.

A program célját a kövezkező pontokban foglaltuk össze:

  • vonzóbbá tenni a 15 éven felüli diákok művelődésének folyamatát
  • alternatív megközelítést nyújtani az információk hozzájutásához a klasszikus értelemben vett tanítási folyamattal szemben, és megközelíteni régiónk multikulturális dimenzióit
  • felkínálni a fiataloknak egy új lehetőséget a szabadidő hasznos kitöltéséhez
  • rámutatni a régió gazdag történelmére, természeti szépségeire és kulturális értékeire, oly módon, hogy az információk szerzéséhez motiváljanak
  • a régió iránti érdeklődés felkeltése lakói körében
  • az idegenforgalom szempontjából vonzó elemek bemutatása, amely a jelenlegi turisztikai anyagok megfelelő kiegészítése lenne, és ezáltal lehetővé tenne a további fejlődést régiónkban a turizmus terén
  • aktivizálni a fiatalságot a saját környezetükhöz való kapcsolatuk terén
  • a polgári érzület megerősítése a fiatal egyéneknél, és a régió történéseibe való bekapcsolódás iránti érdeklődés felkeltése
ÚjdonságokII. Kiadás, 1.3.2013
A Gömorért Fejlesztési ügynokség a Multikulturális iskola játékosan projekt keretén belül kifejlesztette a GemerNation játék bővítet változatát, amely az eredeti játékon kívül tartalmaz még további játékokat mint a kvartett és Váljál választófejedelemmé. Á játék magyar nyelvel is megjelent.

Limitált kiadás 1.10.2014
A GemerNation limitált kiadása, amely a MAS Kishont megyére fókuszál, egy sikeres progran alapján jött létre a MAS Kishont támogatott programjának keretén belül. Az eredeti játék speciális melléklete, amely műveltségi kérdéseket tartalmaz, elsősorban a MAS Kishont megyével kapcsolatban. A melléklet 70 kérdést tartalmaz, amelyek a Kishont megyére, illetve történetére és hagyományaira fókuszálnak.

RólunkAz emberek, akik részt vettek GemerNation játék készítésében

JUDr. Monika Vaškovičová – a Gömör fejlesztési ügynökség igazgatója
Számos tapasztalata van pályázatok tervezésében és azok kivitelezésében, valamint a régió fiatalal generációjával való együttműködéssel, kreatív projektekkel és maga a projekt-team vezetésében. Ezen a projekten belül főleg a tevékenységek irányátását és koordinálását biztosítja, valamint a finanszírozást, és a tevékenységek zökkenőmentes lefolyását.

Mgr. Štefan Horváth – a Gömör fejlesztési ügynökség munkatársa
Pályázatokat dolgoz ki és menedzsel a GFÜ számára. Tapasztalt pályázatíró. Tapasztalatokat szerzett a szociálisan hátrányos fiatalakokkal való munkában is, mivel a Szociális és családi munkahivatal alkalmazottja volt. A pályázat kapcsán annak igazgatását és a tevékenységek koordinációját biztosítja, valamint a folyamatos és problémamentes helyiségbiztosítást, ahol az egyes tevékenységek lezajlanak. Ezen kívül a weboldal tartalmi részéért is felelős.

PaedDr.Dana Špišáková – a Relax szabadidőközpont igazgatóhelyettese, Rimaszombat
A projekten belül a szakmai felügyeletet és tanácsadást biztosítja.

Mgr. Jaroslav Štuller – a Besztercebányai Állami Archívum rimaszombati kihelyezettsége
A projekt szakmai garantja, történész, és Gömör Kis-Hont megye történelmi szakértője. A projekt egyes szakaszainak folyamatosságáért, szakmai helyességéért felel. Ezenkívül a weboldal tartalmi részéért is felelős.

Mgr. Gabriel Kollár – a Nyitrai Egyetem Pedagógiai karának képzőművészeti szakán végzett A közigazgatásban dolgozik és szabadidejében művészként tevékenykedik. Főleg a festészet és a fényképezés területén mozog. A realizációs csoporton belül főleg a projekt grafikai kivitelével foglalkozik – a játék és a weboldal grafikai részét működteti.

Mgr. Ivana Bútorová – a speciális alapiskola tanára
A Pedagógiai kar tanítőképző szakán végezte tanulmányait, az alapiskola 1. tagozatának hallássérültekre való specializációval. Jelenleg a klenóci speciális alapiskola tanára. A tanárok álláspontját képviseli a játék felhasználhatóságát illetően az iskolákban. A projekten belül a tevékenységek zökkenőmentes lefolyását biztosítja, ami a játék tesztelését illeti az egyes iskolákban.

Ľubomír Pliešovský
A breznói szakközépiskola abszolvense. A társasjátékok kedvelője. Feladata a játék prezentációjának vonzó előkészítése a középiskolák számára, a játék gyakorlati bemutatásával együtt. A társas játék szabályainak alkotója.Hol vásárolható meg?A társasjáték elérhető az alábbi verziókban:

1, szlovákul
2, magyarul
3, a MAS Malohont limitált kiadásában

A játék megvásárolható a gemernation@gmail.com e-mail címen, illetve a 0948 001 079, 0948 001 086 telefonszámokon.

Referenciók...tanulók mondták a játékról...

" ...nagyon érdekes, élvezem játszani, és szeretném a társasjátékot otthonra is " (13 éves, Hrachovo, alapiskola)
" ...társas, informatív, érdekes " (13 éves, Hrachovo, alapiskola)
" ...kikapcsolódás " (13 éves, Hrachovo, alapiskola)
" ...magávalragadó " (13 éves, Hrachovo, alapiskola)
" ...szuper " (15 éves, Ozsgyán, alapiskola)
" ...informatív " (15 éves, Ozsgyán, alapiskola)
" ...nagyszerű " (14 éves, Ozsgyán, alapiskola)
" ...szórakoztató " (18 éves, GMH Hnústya)
" ...érdekes " (16 éves, GMH Hnústya)
" ...nagyon jó " (15 éves, GMH Hnústya)
" ...hatásos " (14 éves, GIK Rimaszombat)
" ...eredeti ötlet " (15 éves, GIK Rimaszombat)
" ...tudást nyújtó játék régiónk megismeréséhez " (15 éves, GIK Rimaszombat)

...tanárok mondták a játékról...

" A tanulók nem formális módon, játszva jutnak tudáshoz saját régiójukról "

" A játéknak köszönhetően a tanulók több információt kapnak a helyről, ahol élnek, és kevesebb időt töltenek a számítógép előtt " (Hrachovo, alapiskola)

" A tanulók új dolgokat tanulhatnak meg a régióról, és a játék alapján tudatosan lesznek büszkék erre a régióra "

" A fiatalok más nézőpontot kapnak erre a régióra“ (Tiszóc, szakközépiskola) "

" Lehetőség új információk szerzéséhez és a lokálpatriotizmus megerősítéséhez " (Dobsinského, alapiskola)

" A játék támogatja a lokálpatriotizmust – a mi régiónkról szól " ( GIK Rimaszombat)

Kapcsolatok
Agentúra pre rozvoj Gemera
Vansovej 711,
981 01 Hnúšťa
Kancelária: Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
Email: monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk
Telefón: 0948 001 079
Web: www.rozvojgemera.sk

Támogatók és Partnerek:

britishcouncil   nadaciaorange

vlada.gov   malohont

A játék bemutatása a skót küldöttség előtt
prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia prezentacia

tematikus műhelyek
workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy workshopy

A játek tesztelése iskolákban
testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie testovanie

A projekt kedzdése
zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky zaciatky

GemerNation olympia 1. kör (30.11.2011)
olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo olympiada_1kolo

GemerNation olympia 2. kör (7.12.2011)
olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo olympiada_2kolo

GemerNation olympia II 1. kör (13.3.2013)
olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo olympiada2_1kolo

GemerNation olympia II. 2. kör (19.3.2013)
olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo olympiada2_2kolo

Előadások az iskolákon Multikulturalizmus a Gömör-Kishont történetében
prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi prednasky_multi

SpozNáš MAS Malohont Olympiáda I.kolo (23.10.2014)
olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo olympiada3_1kolo

SpozNáš MAS Malohont Olympiáda II.kolo (6.11.2014)
olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo olympiada3_2kolo